rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie lokalu użytkowego w formie ustanowienia i przeniesienia na nabywcę odrębnej własności lokalu.

ul. Młynarskiego 14 lokal U/VI
- powierzchnia użytkowa – 20,25 m2, VII piętro, przynależna piwnica 2,99 m2,
- cena wywoławcza– 34 400 zł - wadium 3440 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19-10-2021 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2 o godz. 9.00.

 1. Lokal można oglądać w dniu 11.10.2021 r. w godz. 1500- 1700 po uprzednim uzgodnieniu z Administracją Osiedla „Północ I” tel. 87563 07 51.

 2. Nabywca nabywa lokal w aktualnym stanie technicznym.

 3. Nabywca ponosi koszty wykupu gruntu, sporządzenia operatu szacunkowego, zawarcia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej.

4. Wymagane wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

5. Bliższe informacje o lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni:
- pok. nr 1, tel. 87 563-03-68 – sprawy techniczne,
- pok. nr 14, tel. 87 563-03-65 – pozostałe sprawy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 22.09.2021 r.
Kierownik Działu Lokalowego
A. Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI