rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » Nasi Dzielnicowi
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

NASI „STRÓŻE PRAWA”

 

Dzielnicowi sprawują pieczę nad naszym bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania. Za ich pośrednictwem można kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. W ramach swoich kompetencji pomogą w rozwiązaniu problemu, bądź skierują do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji. Można zadawać im pytania, zgłaszać problemy lub zawiadomić o przypadku naruszania porządku publicznego, bowiem są podstawową jednostką prewencji odgrywającą naturalną rolę łącznika pomiędzy społeczeństwem a Policją.

Z dzielnicowymi można kontaktować się poprzez skrzynkę pocztową o adresie:dzielnicowy.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl. lub bezpośrednio, a przy okazji takiej wizyty oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. - do czego zachęca suwalska Policja.

Tak więc, w przypadku jakichkolwiek „zdarzeń” lub incydentów związanych z naruszeniem prawa, prosimy kontaktować się z właściwym co do rejonu, jednym z dziewięciu dzielnicowych pełniących służbę m.in. na terenach Spółdzielni, których zadania i dane kontaktowe przedstawiamy poniżej.

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI DZIELNICOWEGO

1. Realizowanie służby obchodowej.
2. Prowadzenie rozpoznania w poszczególnych rejonach dzielnicowych pod względem zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku ibezpieczeństwa publicznego.
3. Zbieranie, informacji o miejscach, zdarzeniach, zjawiskach będących w zainteresowaniu Policji.
4. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń poprzez: inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, propagowanie sposobów technicznego zabezpieczenia mienia.
5. Ściganie sprawców przestępstw w szczególności poprzez zatrzymywanie na gorącym uczynku.
6. Ściganie sprawców wykroczeń, zatrzymywanie na gorącym uczynku sprawców i zastosowaniu środków oddziaływania społecznego albo postępowania mandatowego.
7. Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw oraz podejmowanie działań w celu zapobiegania.
8. Organizowanie działań mających na celu zmniejszenie liczy przestępstw, wykroczeń zjawisk patologicznych w rejonie służbowym.
9. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, grup mieszkańców, kuratorami i innymi osobami w celu podejmowania wspólnych działań i inspirowania do podjęcia działań profilaktycznych.


 

DANE KONTAKTOWE I OBSZARY, NAD KTÓRYMI SPRAWUJĄ PIECZĘ DZIELNICOWI W ZASOBACH SUWALSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Kierownik Rewiru: asp. szt. Stanisław Zakrzewski (087-564-1467) p. 229.

 


Osiedle „CENTRUM”

1. REJON nr VIII -sierż. Marek  Roziewski tel. (87-564-1477) p. 227
Ulice:Dwernickiego, Konopnickiej, Korczaka, Noniewicza (51-109, 22-56), Sejneńska (1-13, 2-4), Pasaż Grand Synthe.

2.REJON nr IX-asp. Wioletta Kwaśniewska tel. (87-564-1575) p. 209
Ulice:1 Maja (23-47; 20-30), Noniewicza (1-49; 2-12), Waryńskiego (15-29;8-22a).

3.REJON nr Xmł. asp. Michał Sawicki tel. (87-564-1468) p. 208
Ulice:1 Maja (1-19; 2-12a), Sejneńska (15-95; 6-86 Bazar), Utrata, (Dworzec PKS), Waryńskiego (33-45; 24-26).

4.REJON nr XIIsierż. szt. Sylwia Nowak tel. (87-564-1475) p. 206
Ulica: Emilii Plater

5.REJON nr XIIIst. sierż. Daniel Grabowski tel. (87-564-1477) p. 227
UlicaKonopnickiej, Utrata, 1 Maja, Waryńskiego

Osiedle „PÓŁNOC I”

1.REJON nr IV –asp. szt. Grzegorz Grajewski-Gągła tel. (87-564-1471) p. 207
Ulica:Pułaskiego

2.REJON nr V –st.sierż. Sebastian Janus tel. (87-564-1470) p.207
Ulice:Chopina, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego,Szymanowskiego.

3.REJON nr VIsierż. Justyna Bzymek (87-564-1469) p. 209
Ulice: Kasztanowa, Klonowa. Modrzewiowa.Osiedle „PÓŁNOC II”

1.REJON nr II -sierż. szt. Mariusz Romanowski tel. (87-564-1472) p. 221
Ulice:Reja, Witosa.

2.REJON nr III-sierż. szt. Paweł Marcówka tel. (87-564-1472) p. 221
Ulice:Kowalskiego, Paca.

3.REJON nr IV –asp. szt. Grzegorz Grajewski-Gągła tel. (87-564-1471) p. 207

Ulice:Andresa, Pułaskiego, Putry.


 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI