rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » ZASOBY
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

PODSTAWOWE DANE O ZASOBACH SSM

Tabela informacji o zasobach SSM
Zasoby SSM Jedn. Osiedle "Centrum" Osiedle "Północ I" Osiedle "Północ II" Razem SSM
liczba budynków mieszkalnych szt. 52 53 57 162
liczba lokali mieszkalnych szt. 3 091 3 050 2 803 8 943
powierzchnia lokali mieszkalnych m2 149 227 153 708 150 370 453 305
liczba lokali użytkowych szt. 202 110 262 574
w tym:
- liczba lokali użytkowych
w tym liczba lokali SSM we wspólnotach
szt.
szt.
159
2
35
-
51
-
245
2
- liczba garaży szt. 43 75 211 329
powierzchnia lokali użytkowych m2 16 478 6 824 8 104 31 406
w tym:
- pow. lokali użytkowych
w tym pow. lokali SSM we wspólnotach
m2 15 542
311
5 604
-
4 584
-
25 730
311
- pow. garaży m2 936 1 220 3 520 5 676
Lokale SSM we wspólnotach szt 2 - - 2
Powierzchnia lokali wyodrębnionych z zasobów SSM, będących we wspólnotach m2 2 222 - - 2 222

Tabela informacji o zasobach SSM
wg stanu na 01-01-2020

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI