rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » ZASOBY
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

PODSTAWOWE DANE O ZASOBACH SSM

Tabela informacji o zasobach SSM
Zasoby SSM Jedn. Osiedle "Centrum" Osiedle "Północ I" Osiedle "Północ II" Razem SSM
liczba budynków mieszkalnych szt. 52 53 57 162
liczba lokali mieszkalnych szt. 3 090 3 050 2 803 8 943
powierzchnia lokali mieszkalnych m2 149 227 153 720 150 370 453 317
liczba lokali użytkowych szt. 248 108 263 619
w tym:
- liczba lokali użytkowych szt. 205 33 52 290
- liczba garaży szt. 43 75 211 329
powierzchnia lokali użytkowych m2 18 709 6 700 7 604 33 013
w tym:
- pow. lokali użytkowych m2 17 773 5 480 4 084 27 337
- pow. garaży m2 936 1 220 3 520 5 676
wg stanu na 01-01-2018

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI