rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » Uchwały Rady Miejskiej
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Archiwum Uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach znajduje się pod adresem, kliknij tutaj.

Poniżej podajemy listę Uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach ważnych dla Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jej mieszkańców.

I. Podatki i opłaty lokalne:

 

  1. Statut Miasta Suwałki
  2. Uchwała Rady Nr LIII/644/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.   w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2019 r.
  3. Uchwała Rady Nr XLII/467/2013 z dnia 2013-11-27 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/307/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
  4. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" nr BI.RET.070.620.2018.IT z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Suwałki na okres 3 lat.

 

II. Gospodarka odpadami:

 

  1. Uchwała nr XXXVII/473/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk
  2. Uchwała Rady Nr XLV/490/2014 z dnia 2014-01-29 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk
  3. Uchwała Rady Nr L/550/2014 z dnia 2014-06-25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk
  4. UCHWAŁA NR V/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk
  5. Uchwała Rady Nr XXXV/368/2013 z dnia 2013-04-03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Suwałk

 

 

III. Pozostałe:


Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI