rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

    

Data dodania: 2018-12-17

100792

Data dodania: 2018-12-16

W dniu 24.12 2018 r. (poniedziałek)

Biuro Suwalskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej czynne do godz.13oo

Zgłoszenia awarii, usterek

po godz. 13 proszę kierować pod całodobowy

Numer telefonu 87 563 07 51
100793

Komunikat

Data dodania: 2018-11-15

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że w ramach wnoszonych opłat czynszowych przez mieszkańców w zasobach Spółdzielni są czynne dwie świetlice
100790

Zakończono roznoszenie do mieszkań rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 2017/2018

Data dodania: 2018-10-16

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że zakończono roznoszenie do mieszkań rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 2017/2018. Niedostarczone, z wagi na brak dostępu do mieszkań, rozliczenia są do odbioru w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A, pokój nr 6.
100783

Włączenie ogrzewania w zasobach SSM

Data dodania: 2018-09-26

Informujemy, że od dnia 25 września 2018r. sukcesywnie włączane jest ogrzewanie w budynkach Spółdzielni. Prosimy mieszkańców o zakończenie wszelkich prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania, oczyszczenie (odsłonięcie) grzejników oraz ustawienie na czas uruchamiania ogrzewania nastaw głowic zaworów termostatycznych w maksymalnym położeniu (do czasu gdy grzejnik będzie ciepły).

 

Kierownik Działu Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi SSM

100778

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew przy ul. 1 Maja 3

Data dodania: 2018-09-25

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni...
100777

Ogłoszenie o przeniesieniu Administracji Osiedla PÓŁNOC II

Data dodania: 2018-08-20

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że Administracja Osiedla „Północ II” z dniem 21.08.2018 r. została przeniesiona na ul. Kowalskiego 12B.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w dalszym ciągu pod nr tel. : 87-5630753 oraz 87-5630163, po godz. pracy 87-5630751.

Za utrudnienia przepraszamy.

100769

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew przy ul. 1 Maja 10

Data dodania: 2018-06-28

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni...
100760

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew - ul.Konopnickiej 2B

Data dodania: 2018-06-13

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni...
100758

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach o zmianie cen wody i odprowadzania ścieków

Data dodania: 2018-06-13

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przekazuje komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach o zmianie cen wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Suwałki na okres 3 lat z podziałem na okresy obowiązywania.
100759

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew

Data dodania: 2018-06-11

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni...
100757

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew

Data dodania: 2018-06-05

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni...
100754

Informacja dotycząca logowanie do E-USŁUGI

Data dodania: 2018-04-23

W związku z pojawiającymi się pytaniami o sposób logowania do E-Usług informujemy, że należy:
  1. wejść na stronę główną Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
    http://ssm.suwalki.pl 
  2. kliknąć ikonę w prawym górnym rogu z podpisem 
    E-USŁUGI.
  3. postępować zgodnie z dalszymi komunikatami.
100749

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew

Data dodania: 2018-01-24

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wymienionych w poniższych załącznikach.
100739

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew

Data dodania: 2017-12-21

100736

Ogłoszenie!

Data dodania: 2017-10-26

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że parking przy ul.Noniewicza 46 zostanie wyłączony z użytkowania w dniu 28.10.2017r
100728

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji informuje o planowanej przerwie w dostawie wody...

Data dodania: 2017-09-29

100722

Włączanie ogrzewania w budynkach Spółdzielni

Data dodania: 2017-09-13

Informujemy, że od dnia 14 września 2017r. nastąpi sukcesywne włączanie ogrzewania w budynkach Spółdzielni. Prosimy mieszkańców o zakończenie wszelkich prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania
100718

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew

Data dodania: 2017-08-31

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni 
100715

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew

Data dodania: 2017-08-24

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni 
100712

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew

Data dodania: 2017-08-10

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni 
100710

Dni odbioru odpadów wielkogabarytowych w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Data dodania: 2017-07-28

Informujemy, że odbiór odpadów gabarytowych (np.: mebli, dywanów, rowerów, pierzyn, materacy, itp.) z altan śmietnikowych odbywa się każdego tygodnia w wyznaczonych dniach...
100709

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew

Data dodania: 2017-07-12

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni 
100707

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew

Data dodania: 2017-06-29

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni 
100704

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew

Data dodania: 2017-06-20

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni 
100701

KOMUNIKAT

Data dodania: 2017-05-15

Zarząd Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął uchwałę o wyłączeniu z dniem 16 maja 2017r. centralnego ogrzewania. Decyzję o wyłączeniu ogrzewania podjęto...
100691

Turniej Piłki Nożnej

Data dodania: 2017-05-09

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 03-04.06.2017 r. organizuje na boisku osiedlowym przy budynku Korczaka 12 w Suwałkach Turniej Piłki Nożnej

100689

O G Ł O S Z E N I E

Data dodania: 2017-03-09

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z Klubem  Wodnym „Hańcza” organizuje szkolenie na stopień żeglarza jachtowego


100681

KOMUNIKAT

Data dodania: 2017-03-01

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przekazuje decyzję Rady Miejskiej w Suwałkach, w sprawie zmiany taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez PWiK w Suwałkach Spółka z o.o..

100679

Selektywna zbiórka śmieci

Data dodania: 2017-02-03

Brak prawidłowej segregacji odpadów komunalnych może doprowadzić do podniesienia kosztów ich odbioru. Poniżej Urząd Miejski, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przypomina jak należy właściwie segregować odpady.
100671

Ogłoszenie o planowanej wycince drzewa przy ul.Noniewicza 48

Data dodania: 2016-12-08

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
100660

Komunikat w sprawie zakończenia roznoszenia rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania

Data dodania: 2016-10-17

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że zakończono roznoszenie do mieszkań rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 2015/2016. Niedostarczone, z uwagi na brak dostępu do mieszkań, rozliczenia są do odbioru w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A, pokój nr 6.
100654

Ogłoszenie

Data dodania: 2016-09-30

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przekazuje komunikat PWiK w Suwałkach
100648

Komunikat o włączeniu ogrzewania w budynkach Spółdzielni

Data dodania: 2016-09-21

Informujemy, że od dnia 22 września 2016r. nastąpi sukcesywne włączanie ogrzewania w budynkach Spółdzielni. Prosimy mieszkańców o zakończenie wszelkich prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania, oczyszczenie (odsłonięcie) grzejników oraz ustawienie na czas uruchamiania ogrzewania nastaw głowic zaworów termostatycznych w maksymalnym położeniu (do czasu gdy grzejnik będzie ciepły).

Kierownik Działu Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi SSM

100645

Skład osobowy Rady Nadzorczej wybranej podczas obrad Walnego Zgromadzenia w 2016 roku na kadencję obejmującą lata 2016-2019

Data dodania: 2016-06-15

100627

Wycinka drzew związana z budową parkingu

Data dodania: 2016-06-03

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o planowanej wycince drzew związanej z budową parkingu przy ulicy Klonowej 43A
100623

Turniej Piłki Nożnej

Data dodania: 2016-05-16

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 28-29.05.2016 r. organizuje:

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

100616

Szkolenie na stopień żeglarza jachtowego

Data dodania: 2016-03-25

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z Klubem  Wodnym „Hańcza” organizuje szkolenie na stopień żeglarza jachtowego.
100595

KOMUNIKAT

Data dodania: 2015-12-02

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przekazuje informacje PWiK, w sprawie zmian cen wody i kanalizacji od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Poniżej zamieszczamy wyciąg cen i stawek zatwierdzonych przez Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.


100553

O S T R Z E Ż E N I E

Data dodania: 2015-11-10

Prosimy Mieszkańców Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o ostrożność w podejmowaniu decyzji związanych z...
100540

Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Data dodania: 2015-11-09

Suwałki, 14 listopada 2015
Budynek Aquaparku, ul. Papieża Jana Pawła II 7,
w godzinach 11.00 - 14.00

100539

O F E R T A Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia działalności świetlic osiedlowych...

Data dodania: 2015-11-05

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach nawiąże współpracę z organizacjami pozarządowymi  lub  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
99535

A P E L Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

Data dodania: 2015-11-05

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przekazuje apel Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach do mieszkańców uwrażliwiający na sytuację osób bezdomnych
100534

Zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data dodania: 2015-10-01

Od 1 października 2015 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
100524

Komunikat

Data dodania: 2015-09-28

Informujemy, że od dnia 28 września 2015r. nastąpi sukcesywne włączanie ogrzewania w budynkach Spółdzielni. Prosimy mieszkańców o zakończenie wszelkich prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania, oczyszczenie (odsłonięcie) grzejników oraz ustawienie na czas uruchamiania ogrzewania nastaw głowic zaworów termostatycznych w maksymalnym położeniu (do czasu gdy grzejnik będzie ciepły).

Kierownik Działu Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi SSM
100520

„Cukrzyca – Ty też możesz zachorować!”

Data dodania: 2015-06-18

W dniu 18 czerwca 2015r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej przy ul. Świerkowa 52 odbyły się prelekcje pt. „ Cukrzyca – Ty też możesz zachorować!”. W spotkaniu uczestniczyło 36 osób.
100483

Komunikat Krajowej Rady Spółdzielczej

Data dodania: 2015-06-03

Zarząd Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w załączeniu przedstawia Komunikat Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 27 maja 2015 r. dotyczący prac Sejmu w zakresie prawa spółdzielczego.
100476

Cukrzyca – Ty też możesz zachorować!

Data dodania: 2015-05-28

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz ich rodziny i znajomych na prelekcje
100472

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data dodania: 2015-05-19

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 01 maja 2015 roku obowiązują nowe uregulowania dotyczące częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

100464

Ogłoszenie o organizacji Turnieju Piłki Nożnej.

Data dodania: 2015-05-18

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 30-31.05.2015r organizuje Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

100462

Podwórko Nivea

Data dodania: 2015-03-24

Serdecznie informujemy, że Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa bierze udziału w Konkursie „Podwórko NIVEA” ! Już od 1 kwietnia zgłoszona przez Spółdzielnię lokalizacja (teren przy „Kaczym Dołku”) bierze udział w ogólnopolskim konkursie.

Głosuj na adres lokalizacji:
Suwałki, Stanisława Moniuszki

100420

Komunikat

Data dodania: 2015-03-19

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w budynkach Administracji Osiedla „Północ I” i „Północ II”, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku od dnia 08 kwietnia 2015 roku na terenie naszych Osiedli, będzie przeprowadzała operację adaptacji urządzeń gazowych u odbiorców gazu podłączonych do sieci gazowej. 
100418

Informacja o fałszywych pismach - PGE Dystrybucja S.A.

Data dodania: 2015-03-11

Szanowni Państwo, na terenie działania PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok pojawiły się fałszywe pisma informujące Odbiorców o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego i w związku 
z tym również rachunku bankowego ...
100415

Informacja PGE Obrót S.A.

Data dodania: 2014-12-14

Szanowni Państwo,PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku informuje Odbiorców energii elektrycznej – Klientów PGE Obrót S.A., że Spółka na dzień dzisiejszy nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych ...
100378

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Data dodania: 2014-11-06

Zapraszamy Państwa na Światowy Dzień Walki z Cukrzycą - Suwałki, 8 listopada 2014. Budynek Aquaparku, ul. Papieża Jana Pawła II 7, w godzinach 14:00-17:00.
100362

Dni otwarte Ciepłowni PEC w Suwałkach

Data dodania: 2014-10-16

Zapraszamy mieszkańców Suwałk na Dni otwarte Ciepłowni PEC, Suwałki 25 października 2014 r. W programie zwiedzanie oraz konkursy z nagrodami.
100353

Komunikat o włączeniu centralnego ogrzewania

Data dodania: 2014-09-23

Informujemy, że od dnia 24 września 2014r. nastąpi sukcesywne włączanie ogrzewania w budynkach Spółdzielni. Prosimy mieszkańców o zakończenie wszelkich prac prowadzonych na instalacji centralnego ogrzewania, oczyszczenie (odsłonięcie) grzejników oraz ustawienie na czas uruchamiania ogrzewania nastaw głowic zaworów termostatycznych w maksymalnym położeniu (do czasu gdy grzejnik będzie ciepły).
100344

Ogłoszenie PEC

Data dodania: 2014-09-08

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że od dnia 10.09.2014 od godz. 7:30 do dnia 19.09.2014 do godz 20:00 wystąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynków przy ulicy: Chopina 8, 10, 12, 14, Szymanowskiego 2, 4, 6 w Suwałkach w związku z przebudową sieci ciepłowniczej.
100338

Informacja o zbliżającym się sezonie grzewczym i obowiązku zakończenia robót związanych z instalacjami CO

Data dodania: 2014-09-03

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informujemy, że należy zakończyć w mieszkaniu (lokalu usługowym ) wszelkie prace prowadzone na instalacji centralnego ogrzewania.
100334

Ogłoszenie PEC

Data dodania: 2014-09-02

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że od dnia 8.09.2014 od godz. 7:30 do dnia 10.09.2014 do godz 17:00 wystąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynków przy ulicy: Kowalskiego 1, 3 , Pułaskiego 93, 95, 97 w Suwałkach.
100335

Ogłoszenie PEC

Data dodania: 2014-08-29

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 1.09.2014 od godz 7:30 do godz. 20:00 wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej do budynków przy ulicy: Chopina 2,4,6A,8,10,12,14, Szymanowskiego 2,4,6, Ogińskiego 4, Młynarskiego 14,15,16, Pułaskiego 60,62 w Suwałkach.
100332

Oferta Pracy

Data dodania: 2014-08-22

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. technicznych Administracja Osiedla, pełny wymiar czasu pracy.
100329

Zestawienie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Data dodania: 2014-07-08

Zestawienie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, obradujące w dniach 27, 28, 30 czerwca 2014 roku.
100324

Porównanie rocznych kosztów eksploatacji i utrzymania lokali zarządzanych przez SSM

Data dodania: 2014-06-30

Porównanie rocznych kosztów eksploatacji i utrzymania lokali zarządzanych przez SSM w porównaniu z innymi podmiotami zarządzającymi nieruchomościami mieszkalnymi w kraju.
100319

Komunikat w sprawie zmiany terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Data dodania: 2014-06-03

Zarząd Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że nastąpiła zmiana w terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z uwagi na złożony przez grupę mieszkańców wniosek dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej
100180

Zakończono konsultacje w sprawie Regulaminu CO

Data dodania: 2014-06-03

100302

Zasady rozliczania ciepła w SSM

Data dodania: 2014-05-26

100148

Konsultacje w sprawie zmiany regulaminu CO

Data dodania: 2014-04-14

100147

50 lat Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Data dodania: 2013-06-13

100173
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI