rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Aktualności

2019-04-17

Ogłoszenie - Klub Wodny Hańcza

2019-03-18

Ogłoszenie - Klub Wodny Hańcza

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew przy budynku Korczaka 5 w Suwałkach.

2019-03-11

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wymienionych w poniższych załącznikach.

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew przy ul. Klonowa 8

2019-03-08

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje członków Spółdzielni...

Czytaj więcej »

Komunikat

2019-02-20

Zmiana wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Uchwałą NR.III/38/2019 Rada Miejska w Suwałkach wprowadza od dnia 1 kwietnia 2019 roku nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Opłataza odbiór odpadów segregowanych będzie wynosić 20,00 zł miesięcznie za każde gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna opłata wynosić będzie 150 % stawki zasadniczej (30,00 zł).

Referent ds. ochrony środowiska

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM

wszystkie aktualności »
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI