rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTY PRAWNE

AKTY PRAWNE

    

Regulamin rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do celów centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (obowiązuje od 2023-12-15)

Data dodania: 2023-12-19

1317

Regulamin wymiany stolarki okiennej w zasobach SSM (obowiązujący od dnia 2022-11-28)

Data dodania: 2022-11-29

1194

Regulamin rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do celów centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (obowiązuje od 2022-11-28 do 2023-12-14)

Data dodania: 2022-11-29

1195

Regulamin wymiany stolarki okiennej w zasobach SSM (obowiązujący do dnia 2022-11-27)

Data dodania: 2022-10-06

1185

REGULAMIN rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (obowiązujący od dnia 2022-07-01)

Data dodania: 2022-06-30

1146

Regulamin rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do celów centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (obowiązuje od 2022-07-01 do 2022-11-27))

Data dodania: 2022-06-10

1135

Regulamin rozliczeń za wodę i kanalizację oraz trybu postępowania przy odczytach wodomierzy w SSM w Suwałach (obowiązuje od 2022-05-27)

Data dodania: 2022-06-02

1127

REGULAMIN rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (obowiązujący od dnia 2021-07-26 do 2022-06-30)

Data dodania: 2021-07-27

1051

Regulamin najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku oraz części nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (obowiązujący od dnia 2021-07-26)

Data dodania: 2021-07-27

1052

Regulamin Zarządu w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (obowiązujący od 2021-07-26)

Data dodania: 2021-07-27

1053

REGULAMIN rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (obowiązujący do dnia 2021-07-25)

Data dodania: 2020-12-31

950

REGULAMIN rozliczeń za wodę i kanalizację oraz trybu postępowania przy odczytach wodomierzy (obowiązujący od dnia 2020-11-30 do 2022-05-26)

Data dodania: 2020-12-02

944

REGULAMIN rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w SSM w Suwałkach (obowiązujący od dnia 2020-02-24 do dnia 2020-12-27)

Data dodania: 2020-02-26

893

Regulamin Rady Osiedla Północ II

Data dodania: 2020-02-26

894

Regulamin Rady Osiedla Północ I

Data dodania: 2020-02-26

895

Regulamin Rady Osiedla Centrum

Data dodania: 2020-02-26

896

Zasady postępowania przy wycince drzew i krzewów w zasobach SSM

Data dodania: 2020-02-07

885

REGULAMIN używania lokali, terenów wspólnych i porządku domowego (obowiązujący od dnia 2019-11-25)

Data dodania: 2019-11-28

871

Regulamin najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku oraz części nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (obowiązujący do dnia 2021-07-25)

Data dodania: 2019-11-28

872

REGULAMIN rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w SSM w Suwałkach (obowiązujący do dnia 2020-02-23)

Data dodania: 2019-10-02

861

Regulamin działalności społeczno-kulturalnej SSM

Data dodania: 2019-06-03

866

REGULAMIN rozliczeń za wodę i kanalizację oraz trybu postępowania przy odczytach wodomierzy (obowiązujący do dnia 2020-11-29)

Data dodania: 2019-02-26

807

REGULAMIN tworzenia i wydatkowania środków na remonty i przebudowy w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (obowiązujący od 2019-01-28)

Data dodania: 2019-01-29

802

REGULAMIN rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w SSM w Suwałkach (obowiązujący do dnia 2019-09-29)

Data dodania: 2019-01-29

803

STATUT SPÓŁDZIELNI (obowiązujący od dnia 2018-12-04)

Data dodania: 2019-01-14

800

REGULAMIN używania lokali, terenów wspólnych i porządku domowego (obowiązujący do dnia 2019-11-24)

Data dodania: 2018-09-03

772

REGULAMIN tworzenia i wydatkowania środków na remonty i przebudowy (obowiązujący do dnia 2019-01-27)

Data dodania: 2018-09-03

773

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z późn. zm.) wraz z Nowelizacją

Data dodania: 2017-09-20

719

Regulamin rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do celów centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (obowiązuje do 2022-06-30)

Data dodania: 2017-06-28

703

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Data dodania: 2017-06-21

702

Regulamin rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Data dodania: 2016-09-28

647

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI

Data dodania: 2015-11-06

538

Warunki do skorzystania przez gospodarstwo domowe z częściowego zwolnienia z opłaty

Data dodania: 2015-05-19

465

Regulamin tworzenia i wydatkowania środków na remonty i przebudowy w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Data dodania: 2014-10-10

350

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U.10.243.1623 ) oraz Nowelizacją z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 665).Pełna treść Ustawy dostępna na stronie: http://isap.sejm.gov

Data dodania: 2014-06-06

252

Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. nr 74 z dnia 9 września 1999 r. poz. 836)

Data dodania: 2014-06-06

253

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI

Data dodania: 2014-06-05


231

Regulamin rozliczeń za gaz w SSM (tekst jednolity)

Data dodania: 2014-06-05

245

Statut Spółdzielni (nieobowiązujący)

Data dodania: 2014-06-05

247

Regulamin Rady Nadzorczej

Data dodania: 2014-06-05

248

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Data dodania: 2014-06-05

249

Prawo spółdzielcze po zmianach wg. ustawy powyżej

Data dodania: 2014-06-05

250

Regulamin Rady Osiedla CENTRUM Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Data dodania: 2014-06-05


236

Regulamin Zarządu w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (obowiązujący do 2021-07-25)

Data dodania: 2014-06-04

233

Regulamin Rady Osiedla PÓŁNOC I Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Data dodania: 2014-06-02

237

Regulamin Rady Osiedla PÓŁNOC II Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Data dodania: 2014-06-01

238
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI