rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na remont instalacji gazowej w...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na remont instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym SSM w Suwałkach, ul. Chopina 8.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A ogłasza przetarg nieograniczony na:  Remont instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym SSM w Suwałkach, ul. Chopina 8.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 12.04.2019r.

Ustala się wadium w wysokości 6.100 zł, z wpłatą na konto SSM w sposób podany w „Instrukcji dla Oferentów (SIWZ)”.

Kryterium oceny ofert – cena oraz doświadczenie w realizacji robót o rodzaju i zakresie podobnym do stanowiących przedmiot niniejszego przetargu.

Materiały przetargowe w cenie 150 zł brutto za komplet, po uprzednim dokonaniu opłaty na konto Spółdzielni nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 w Banku PEKAO S.A. II O/Suwałki, oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A – pokój Nr 10,    tel. (87) 563 - 03 - 68.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 23.11.2018r. do godz. 900 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2018r.  o godz. 915 w siedzibie SSM, pokój Nr 2.

Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy zakupili (pobrali) materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia  przetargu bez podania przyczyn.

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI