rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Oferty na badanie sprawozdania finansowego
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Oferty na badanie sprawozdania finansowego

 Rada Nadzorcza Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ul. Korczaka 2A zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r.

I. Warunki badania sprawozdania finansowego:
1.Zamknięcie ksiąg oraz przygotowanie pełnego sprawozdania finansowego
za 2017 rok do
26 lutego 2018 r.
2.Rezultaty z badania, opinia i raport dostarczone najpóźniej do 26 marca 2018 r.
3.Udział i nadzór badających nad inwentaryzacją oraz zamknięciem roku.
4.Uczestnictwo badających we wszystkich cząstkowych Zebraniach Walnego Zgromadzenia (trzech).
5. Wykazanie doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych.
II. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert
Oferty należy złożyć lub przesyłać na adres Spółdzielni ul. Korczaka 2A 16-400 Suwałki w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.”
w terminie
do 19 października 2017 r. do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2017 roku o godz. 14.30 w biurze Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 087563 03 43,
Członek Zarządu,
Janusz Marek Struzik.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI