rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcję na wynajem lokalu użytkowego o pow. 138,66 m2 przy...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcję na wynajem lokalu użytkowego o pow. 138,66 m2 przy budynku ul. Korczaka 2A

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcję na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 138,66 m2położonego na parterze budynku przy ul. Korczaka 2A za cenę wywoławczą podstawowej opłaty w wysokości 23,00zł/m2 netto miesięcznie.

Opłata za lokal obejmuje opłatę podstawową w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT, opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz opłatę za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją.

Aukcja odbędzie się w dniu 02-06-2020 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2 o godz. 900

Wydanie lokalu nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 7845,00 zł.

Wymagane wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Pekao S.A. Suwałki Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji. Za datę wniesienia wadium uważa sią datę wpływu środków na konto Spółdzielni.

Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Bliższe informacje o lokalu można uzyskać telefonicznie tel. (87) 563 - 03 - 63

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI