rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcje na najem lokali użytkowych przy ul. Świerkowej 52
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcje na najem lokali użytkowych przy ul. Świerkowej 52

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcje na najem lokali użytkowych położonych na I piętrze budynku przy ulicy Świerkowej 52:

1. lokal Nr U/X o pow. 50,22 m2- wadium w wysokości 1.606 zł
2. Sala Lustrzana o pow. 62,30 m2 - wadium w wysokości 1.992 zł

z ceną wywoławczą stawki czynszu najmu w wysokości 13,00 zł netto/m2.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości.
Opłata za lokale obejmuje czynsz najmu w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT, opłaty            za media oraz wywóz odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną deklaracją.

Aukcje odbędą się w dniu 03-08-2021 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2:

1. lokal Nr U/X, ul. Świerkowa 52 - godz. 8.30
2. Sala Lustrzana, ul. Świerkowa 52 - godz. 9.00

Wydanie lokalu nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Spółdzielni Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalach można uzyskać w biurze Spółdzielni pok.14 lub telefonicznie pod nr tel. (87) 563-03-65.
Lokale można obejrzeć po uzgodnieniu terminu pod nr tel. (87) 563-07-51.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

22-07-2021 r.
A. Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI