rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » AUKCJA NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

AUKCJA NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

O G Ł O S Z E N I E

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcję na wynajem lokali użytkowych położonych w budynkach:

1.przy ul. Świerkowej 54 ( I piętro) o powierzchni użytkowej 344,20 m2 z ceną wywoławczą podstawowej opłaty czynszowej wynoszącej 9,50 zł/m2 netto miesięcznie – wymagane wadium w wysokości 8044,00 zł oraz,

2.przy ul. Kowalskiego 17 (parter) o powierzchni użytkowej 56,57 m2z ceną wywoławczą podstawowej opłaty czynszowej wynoszącej 16,00 zł/m2 netto miesięcznie – wymagane wadium w wysokości 2227,00 zł.

Opłata za lokal obejmuje opłatę podstawową w wysokości ustalonej w drodze aukcji + Vat, opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz opłatę za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją.

Aukcja odbędzie się w dniu 05-08-2020 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2:

1. o godz. 9.00

2. o godz. 9.30

Wydanie lokalu nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

Wymagane wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Pekao S.A. Suwałki Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminemaukcji. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Spółdzielni.

Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok.15 lub telefonicznie (087) 563-03-63.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI