rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych.
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych.

O G Ł O S Z E N I  E

 Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza przetarg ustny

nieograniczony na nabycie lokalu mieszkalnego w formie ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu.

Przetarg odbędzie się 17-08-2022 r.  w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A  pokój Nr 2:

1.    ul.   Paca 8 m 50  - godz. 900     

- powierzchnia użytkowa – 35,30 m2 + piwnica 1,95 m2   2 pokoje + kuchnia, łaz. z wc, V piętro,                                                     

- cena wywoławcza  168 400 zł -   wadium  16 840 zł 

2.    ul. Pułaskiego 95A m 37  - godz. 930

- powierzchnia użytkowa – 29,64 m2 + przynależna komórka 0,80 m2   1 pokój + kuchnia, łaz. z wc, VII piętro,               

- cena wywoławcza  – 137 300 zł -   wadium  13 730 zł 

1.     Mieszkania można oglądać 08-08-2022 roku w godz. 1500- 1700

2.     Nabywca nabywa mieszkanie w aktualnym stanie technicznym.

3.     Nabywca ponosi koszty: wykupu gruntu, zawarcia notarialnej umowy i założenia księgi wieczystej.

4.     Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku PEKAO S.A. Suwałki  nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370  najpóźniej do dnia 16-08-2022 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Spółdzielni.

5.     W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

6.     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź  odwołania  przetargu bez podania przyczyn.

 

Informacje o mieszkaniu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A  pokój nr 15 tel.  (87) 563 - 03 - 63  oraz  na stronie www.ssm.suwalki.pl

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy
ogłoszeń w dniu 01-08-2022 r.

Kierownik Działu Lokalowego
Agnieszka Raczyła 


Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI