rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na nabycie lokalu mieszkalnego w formie ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu.

Przetarg odbędzie się 05-07-2022 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pokój Nr 2:

ul. Paca 8 m 50 - godz. 900

- powierzchnia użytkowa – 35,30 m2 + piwnica 1,95 m2 2 pokoje + kuchnia, łaz. z wc, V piętro,
- cena wywoławcza – 168 400 zł- wadium 16840 zł

1. Mieszkanie można oglądać 27-06-2022 roku w godz. 1500- 1700

2. Nabywca nabywa mieszkanie w aktualnym stanie technicznym.

3. Nabywca ponosi koszty: wykupu gruntu, zawarcia notarialnej umowy i założenia księgi wieczystej.

4. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku PEKAO S.A. Suwałki nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej do dnia 04-07-2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Spółdzielni.

5. W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Informacje o mieszkaniu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pokój nr 15 tel. (87) 563 - 03 - 63 oraz na stronie www.ssm.suwalki.pl


Ogłoszenie wywieszono na tablicy
ogłoszeń w dniu 10-06-2022 r.
Kierownik Działu Lokalowego
Agnieszka Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI