rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » Uchwały Rady Miejskiej
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Archiwum Uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach znajduje się pod adresem, kliknij tutaj.

Poniżej podajemy listę Uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach ważnych dla Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jej mieszkańców.

I. Podatki i opłaty lokalne:

  1. Uchwała Rady Nr XXXIII/394/2017 z dnia 2017-05-31 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Suwałk
  2. Uchwała Rady Nr L/657/2022 z dnia 2022-10-26 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.
  3. Uchwała Rady Nr XLII/467/2013 z dnia 2013-11-27 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/307/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
  4. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RZT.70.185.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Suwałki na okres 3 lat. 

 

II. Gospodarka odpadami:

  1. Uchwała Rady Nr XXXVIII/502/2021 z dnia 2021-11-24 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  2. Uchwała Rady Nr XXXVIII/501/2021 z dnia 2021-11-24 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022-2024
  3. UCHWAŁA NR XX/260/2020 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk
  4. UCHWAŁA NR XX/261/2020 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

III. Pozostałe:


Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI