rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » Nasi Dzielnicowi
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

NASI „STRÓŻE PRAWA”

 

Dzielnicowi sprawują pieczę nad naszym bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania. Za ich pośrednictwem można kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. W ramach swoich kompetencji pomogą w rozwiązaniu problemu, bądź skierują do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji. Można zadawać im pytania, zgłaszać problemy lub zawiadomić o przypadku naruszania porządku publicznego, bowiem są podstawową jednostką prewencji odgrywającą naturalną rolę łącznika pomiędzy społeczeństwem a Policją.

Z dzielnicowymi można kontaktować się poprzez skrzynkę pocztową o adresie:dzielnicowy.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl. lub bezpośrednio, a przy okazji takiej wizyty oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. - do czego zachęca suwalska Policja.

Tak więc, w przypadku jakichkolwiek „zdarzeń” lub incydentów związanych z naruszeniem prawa, prosimy kontaktować się z właściwym co do rejonu, jednym z dziewięciu dzielnicowych pełniących służbę m.in. na terenach Spółdzielni, których zadania i dane kontaktowe przedstawiamy poniżej.

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI DZIELNICOWEGO

1. Realizowanie służby obchodowej.
2. Prowadzenie rozpoznania w poszczególnych rejonach dzielnicowych pod względem zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku ibezpieczeństwa publicznego.
3. Zbieranie, informacji o miejscach, zdarzeniach, zjawiskach będących w zainteresowaniu Policji.
4. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń poprzez: inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, propagowanie sposobów technicznego zabezpieczenia mienia.
5. Ściganie sprawców przestępstw w szczególności poprzez zatrzymywanie na gorącym uczynku.
6. Ściganie sprawców wykroczeń, zatrzymywanie na gorącym uczynku sprawców i zastosowaniu środków oddziaływania społecznego albo postępowania mandatowego.
7. Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw oraz podejmowanie działań w celu zapobiegania.
8. Organizowanie działań mających na celu zmniejszenie liczy przestępstw, wykroczeń zjawisk patologicznych w rejonie służbowym.
9. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, grup mieszkańców, kuratorami i innymi osobami w celu podejmowania wspólnych działań i inspirowania do podjęcia działań profilaktycznych.


 

DANE KONTAKTOWE I OBSZARY, NAD KTÓRYMI SPRAWUJĄ PIECZĘ DZIELNICOWI W ZASOBACH SUWALSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Kierownik Rewiru: asp. sztabowy Bogdan Jabłoński tel. 47 714 14 67.

 


Administracja Osiedla „CENTRUM”

1. REJON nr VIIImłodszy asp. Mariusz  Różański tel. 885 997 248
Ulice: Dwernickiego, Konopnickiej, Korczaka, Noniewicza (51-109, 22-56), Sejneńska (1-13, 2-4), Pasaż Grand Synthe.

2. REJON nr IX młodszy asp. Grzegorz Prusiński tel. 885 997 252
Ulice:1 Maja (23-47; 20-30), Noniewicza (1-49; 2-12), Waryńskiego (15-29;8-22a).

3. REJON nr X – sierż. Patryk Krajewski tel. 885 997 253
Ulice:1 Maja (1-19; 2-12a), Sejneńska (15-95; 6-86 Bazar), Utrata, (Dworzec PKS), Waryńskiego (33-45; 24-26).

4. REJON nr XII – młodszy asp. Justyna Milewska tel. 885 997 255
Ulica: Emilii Plater.

5. REJON nr XIII  młodszy asp. Monika Zielińska tel. 887 884 043
UlicaKonopnickiej, Utrata, 1 Maja, Waryńskiego.

Administracja Osiedla „PÓŁNOC I”

1. REJON nr IV – starszy sierż. Gintautas Ogórkis tel. 885 997 244
Ulica: Pułaskiego.

2. REJON nr V – starszy sierż. Anita Wysocka tel. 885 997 245
Ulice: Chopina, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego.

3. REJON nr VI – starszy sierż. Karolina Aneta Golubiewska tel. 885 997 246
Ulice: Kasztanowa, Klonowa. Modrzewiowa.Administracja Osiedla „PÓŁNOC II”

1. REJON nr II - starszy sierż. Przemysław Łostowski tel. 885 997 241
Ulice: Reja, Witosa.

2. REJON nr III starszy sierż. Przemysław Łostowski tel. 885 997 243
Ulice: Kowalskiego, Paca.

3. REJON nr IV – starszy sierż. Gintautas Ogórkis tel. 885 997 244

Ulice: Andersa, Pułaskiego, Putry.


 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI