rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Konkurs literacki

Konkurs literacki

W ostatnich dniach lipca br. w świetlicy przy ul. Świerkowej 52 został zorganizowany konkurs literacki, na który dzieci mogły zgłaszać prace o dowolnej tematyce i formie. Kryterium ocen prac było twórczy charakter utworu i poprawność językowa.

Cele konkursu:

- zachęcenie miłośników pisania do przedstawiania własnych umiejętności;

- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży;

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni;

- zachęcanie do rozwijania swoich talentów;

- wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Do konkursu przystąpiło dwóch autorów wierszy:

- Edyta Jankowska utwór pt. „Moje wakacje”;

- Radek Chmielewski utwór pt. „Pani Wiosna”.

Uczestnicy konkursu zajęli równorzędnie pierwsze miejsce.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI