rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Wyjście do kina

W dniu 6 maja 2017r. grupa licząca 14 osób dzieci i młodzieży ze świetlicy osiedlowej przy
ul. Świerkowej 52 wybrała się do kina na film pt. „Strażnicy galaktyki” 3D.

Seans rozpoczął się o godz. 1730 i trwał 137 minut.

Celem wspólnej wyprawy do kina była integracja, wspólna zabawa, zapomnienie na chwilę
o codziennych obowiązkach oraz propagowanie właściwych zachowań w miejscach publicznych.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI