rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » E-USŁUGI
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

E-USŁUGI

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że funkcjonuje aplikacja E-usługi umożliwiająca sprawdzanie stanu konta czynszowego swojego lokalu, oraz indywidualnych rachunków bankowych przypisanych do lokalu.

Osoby zainteresowane dostępem do aplikacji proszone są o zgłaszanie się z dowodem osobistym do Biura Zarządu przy ul. Korczaka 2A celem odebrania indywidualnego loginu i hasła.

Prawo do uzyskania takiego loginu i hasła mają osoby posiadające tytuł prawny do lokalu.

Wejście do systemu E-USŁUGI »Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI