rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » Biuro Spółdzielni
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

TELEFONY SUWALSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

BIURO ZARZĄDU
Sekretariat
87 563 03 40,
87 563 03 41
Dział Finansowo-Księgowy
główny księgowy
87 563 03 43
za-ca gł. księgowego + kierownik dz. finansowo-księgowego
87 563 03 58
księgowość
87 563 03 57
czynsze
87 563 03 59
finanse
87 563 03 55
dodatki mieszkaniowe
87 563 03 59
wkłady i udziały członkowskie
87 563 03 56
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
kierownik
87 563 03 46
rozliczenie wody i kanalizacji
87 563 01 61
odczyt wodomierzy:
- osiedle "Centrum"
- osiedle "Północ I"
- osiedle "Północ II"

784 054 045
784 052 255
784 052 113
ciepłownictwo
87 563 03 47
telewizja kablowa, Internet, stolarka
87 563 03 47
urządzenia, dźwigi, utrzymanie porządku na terenie i w budynkach
87 563 03 52
zaopatrzenie, magazyn
87 563 01 64
odpady komunalne - deklaracje 87 563 03 47
Stanowisko ds. windykacji czynszów
windykacja czynszów 87 563 03 61
Dział Lokalowy
kierownik
87 563 03 65
lokale mieszkalne
87 563 03 63
Dział inwestycji i remontów
kierownik
87 563 03 68
Inwestycje i remonty
87 563 03 69
Stanowiska samodzielne
Informatyk
87 563 03 53
BHP
87 563 03 47
Stanowisko samorządowe
87 563 03 49
Stanowisko ekonomiczne
87 563 03 67
stanowisko ds. organizacyjnych 87 563 03 50
kadry i płace 87 563 03 51

Biuro Zarządu Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI