rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » Rachunki bankowe SSM
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Rachunki bankowe SSM

AKTUALNE RACHUNKI BANKOWE SPÓŁDZIELNI

Powszechna Kasa Oszczędności BP. S.A. w Suwałkach
56 1020 1332 0000 1602 0027 7186

Powszechna Kasa Oszczędności BP. S.A. w Suwałkach - wkłady mieszkaniowe
13 1020 1332 0000 1302 0036 1915

Bank PEKAO S.A. II w Suwałkach
49 1240 3363 1111 0000 2800 2370

Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak
85 9367 0007 0010 0016 3994 0001

Rachunki indywidualne 
Opłaty za zajmowane lokale winny być dokonywane na rachunki  indywidualne przypisane do danego lokalu. 
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI