rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » OFERTA DLA DEVELOPERÓW
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

OFERTA DLA DEVELOPERÓW

         Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że od bieżącego - 2016 roku świadczy usługi zarządu powierzonego jak również przyjmuje na zlecenie zarządzanie nieruchomością wspólną.

         Swoją ofertę kierujemy do Wspólnot Mieszkaniowych jak i Developerów.

         W ramach umowy o administrowanie proponujemy pełną obsługę nieruchomości poprzez powierzenie zarządu nieruchomością wspólną lub zlecenie administrowania zarówno dla nieruchomości z nowych inwestycji, jak i zasobów eksploatowanych.

         Od ponad 55 lat zajmujemy się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi, więc oferujemy rzetelną obsługę popartą długoletnim doświadczeniem i fachowością w zarządzaniu nieruchomościami. Zatrudniamy profesjonalną kadrę techniczną, ekonomiczną i finansową.

         Zapewniamy pełną obsługę administracyjną w zakresie księgowości, rejestracji i rozliczenia opłat, prowadzenia dokumentacji, archiwizacji danych oraz kompleksowej obsługi prawnej Wspólnoty. Oferujemy skuteczną windykację należności. Jesteśmy do dyspozycji Wspólnoty w biurze, poprzez kontakt telefoniczny oraz za pomocą poczty elektronicznej. Udostępniamy, na życzenie Wspólnoty Mieszkaniowej, naszą stronę internetową w celu umieszczenia materiałów.

         W swoich działaniach kierujemy się zasadą ochrony interesów Właścicieli nieruchomości, odpowiedzialnością za wykonywaną pracę oraz przestrzegamy zasad etyki zawodowej określonej w Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości. Maksymalnie odciążamy naszych klientów od niezbędnych formalności związanych z bieżącym zarządzaniem obiektem budowlanym spełniając jednocześnie standardy określone przepisami prawa, w tym „Ustawy o gospodarce nieruchomościami”, „Ustawy o własności lokali”, „Kodeksu cywilnego”, ”Prawa budowlanego” i innych.

         Zapewniamy pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką Wspólnoty. Wynagrodzenie i szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest każdorazowo, zgodnie z życzeniami Wspólnoty i spisany zostaje w umowie o zarządzaniu nieruchomością.

         Gwarantujemy solidność i rzetelność realizacji zawartych umów, które w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wnoszonych przez właścicieli przyczynią się do podniesienia wartości rynkowej nieruchomości, estetyki, utrzymania w należytym stanie technicznym i minimalizowania kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

         W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt: Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul. Korczaka 2 A, 16-400 Suwałki; e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl; tel. 87566 49 22 lub 87 563 03 41(40). Bliższych informacji udziela Członek Zarządu Główny Księgowy Ewa Osewska-Sztelmach.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI