rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcje na wynajem lokali użytkowych przy ul. Utrata 2E i...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcje na wynajem lokali użytkowych przy ul. Utrata 2E i Pułaskiego 77

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcje na wynajem lokali użytkowych położonych przy ulicy:

1. Utrata 2E – parter, powierzchnia użytkowa 27,10 m2, cena wywoławcza czynszu najmu 23,00 zł netto/m2

2. Pułaskiego 77 – parter, powierzchnia użytkowa 22,51 m2, cena wywoławcza czynszu najmu 23,00 zł netto/m2

Opłata za lokale obejmuje czynsz najmu w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT, opłaty za media (centralne ogrzewanie, zużycie wody i kanalizacji), opłaty stałe za wodę, opłatę za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją.

Aukcje odbędą się w dniu 25 czerwca 2024 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A pok. Nr 2:

1. Utrata 2E - godz. 8.30, wymagane wadium 1 533,00 zł
2. Pułaskiego 77 - godz. 9.00, wymagane wadium 1 274,00 zł

Wydanie lokali nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w powyższej wysokości na konto Spółdzielni Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.

W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalach można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A, pok.14 lub telefonicznie pod nr tel. (087) 563-03-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

 

Suwałki, dnia 06-06-2024 r.
Kierownik Działu Lokalowego
Agnieszka Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI