rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcja na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Pułaskiego 77
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcja na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Pułaskiego 77

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcję na wynajem lokalu użytkowego o pow. 22,51 mpołożonego na parterze przy ul. Pułaskiego 77 z ceną wywoławczą miesięcznej stawki czynszu w wysokości 23,00 zł netto/m2.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.274,00 zł.

Opłata za lokal obejmuje czynsz najmu w wysokości ustalonej w drodze aukcji + podatek VAT oraz dodatkowo opłaty za media, opłaty stałe za wodę oraz wywóz odpadów komunalnych.

Aukcja odbędzie się w dniu 16-07-2024 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2 o godz. 8.30.

Wydanie lokalu nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Spółdzielni Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. 14 lub telefonicznie (87) 563-03-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.


Suwałki, dnia 27-06-2024 r.
Kierownik Działu Lokalowego
Agnieszka Raczyła

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI