rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

O G Ł O S Z E N I E

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na nabycie lokalu mieszkalnego w formie ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu.

Przetarg odbędzie się 02-07-2024 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pokój Nr 2:

ul. Noniewicza 40 m 133 - godz. 900

- powierzchnia użytkowa – 35,60 m2 + przynależna piwnica 3,36 m2 2 pokoje + kuchnia, łaz. z wc, parter,

- cena wywoławcza – 176 040 zł- wadium 17604 zł

1. Mieszkanie można oglądać 24-06-2024 roku w godz. 1500- 1700

2. Nabywca nabywa mieszkanie w aktualnym stanie technicznym.

3. Nabywca ponosi koszty: wykupu gruntu, koszty sporządzenia operatu szacunkowego, zawarcia notarialnej umowy i założenia księgi wieczystej.

4. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku PEKAO S.A. Suwałki nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej do dnia 01-07-2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Spółdzielni.

5. W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Informacje o mieszkaniu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pokój nr 15 tel. (87) 563 - 03 - 63 oraz na stronie www.ssm.suwalki.pl


Suwałki, dnia 07.06.2024 r. 
Kierownik Działu Lokalowego
Agnieszka Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI