rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcje na wynajem lokali użytkowych przy ul. Utrata 2C
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcje na wynajem lokali użytkowych przy ul. Utrata 2C

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcje na wynajem lokali użytkowych położonych przy ulicy:

1. Utrata 2C lok. 9 – I piętro, powierzchnia użytkowa 54,70 m2, cena wywoławcza czynszu najmu 20,00 zł netto/m2 w pierwszym roku najmu oraz 22,00 zł netto/m2 od drugiego roku,

2. Utrata 2C lok. 18 – I piętro, powierzchnia użytkowa 48,00 m2, cena wywoławcza czynszu najmu 20,00 zł netto/m2 w pierwszym roku najmu oraz 22,00 zł netto/m2 od drugiego roku,

3. Utrata 2C lok. 22 – II piętro, powierzchnia użytkowa 40,60 m2, cena wywoławcza czynszu najmu 20,00 zł netto/m2 w pierwszym roku najmu oraz22,00 zł netto/m2 od drugiego roku,

4. Utrata 2C lok. 23 – II piętro, powierzchnia użytkowa 50,10 m2, cena wywoławcza czynszu najmu 20,00 zł netto/m2 w pierwszym roku najmu oraz22,00 zł netto/m2 od drugiego roku,

Opłata za lokale obejmuje czynsz najmu w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT, opłaty za media, opłaty stałe za wodę (w zależności od wyposażenia lokalu), opłatę za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją oraz opłatę za sprzątanie części wspólnych.

Aukcje odbędą się w dniu 25 czerwca 2024 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A pok. Nr 2:

1. Utrata 2C lok. 9 - godz. 9.30, wymagane wadium 2 691,00 zł
2. Utrata 2C lok. 18 - godz. 10.00, wymagane wadium 2 362,00 zł
3. Utrata 2C lok. 22 - godz. 10.30, wymagane wadium 1 998,00 zł
4. Utrata 2C lok. 23- godz. 11.00, wymagane wadium 2 465,00 zł

Wydanie lokali nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w powyższej wysokości na konto Spółdzielni Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.

W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalach można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A, pok.14 lub telefonicznie pod nr tel. (087) 563-03-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

 

Suwałki, dnia 06-06-2024 r.
Kierownik Działu Lokalowego
Agnieszka Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI