rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Wyniki kontroli segregacji odpadów komunalnych w altanach...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Wyniki kontroli segregacji odpadów komunalnych w altanach śmietnikowych


Wyniki kontroli segregacji odpadów w altanach śmietnikowych

Informujemy o nieprawidłowościach wykrytych przez PGK podczas kontroli odnośnie prawidłowości selektywnego zbierania odpadów komunalnych w altanach śmietnikowych zlokalizowanych przy:
ul. 1 Maja 2; ul. 1 Maja 25A; ul. Korczaka 1A; ul. Korczaka 2; ul. Korczaka 12; ul. Nowomiejska 2;
ul. Klonowa 8.

W przypadku stwierdzenia kolejnych nieprawidłowości w zakresie nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, użytkownicy wskazanych altan mogą zostać obciążeni podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz grzywną.

Tym samym prosimy o przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów.Kierownik Działu
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Bożena KotlińskaSuwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI