rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Wycinka drzew związana z budową parkingu
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Wycinka drzew związana z budową parkingu

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie:

· 1 jarzęba pospolitego (obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 68 cm) – rosnącego pomiędzy I klatką schodową budynku przy ul. Klonowej 43A a VI klatką schodową budynku przy ul. Klonowej 43);

· 13 głogów pospolitych (obwody pni mierzonych na wysokości 130 cm: od 17 cm do 48 cm) rosnących pomiędzy IV i V klatką schodową budynku zlokalizowanego przy ul. Klonowej 43A.

Wycinka drzew niezbędna jest ze względu na kolizję z planowaną budową parkingu z drogą wewnętrzną osiedlową do budynku przy ul. Klonowej 43A.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 30-dni od zamieszczenia ogłoszeń na tablicach klatkowych, tj. do dnia 3 lipca 2016r.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicach klatkowych budynkach  przy ul. Klonowej 43, 43A i 45 w dniu 03.06.2016r.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI