rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Rewitalizacja skweru-remont ciągów pieszych
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Rewitalizacja skweru-remont ciągów pieszych

Administracja Osiedla "CENTRUM" Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawarta umową od dnia 29.03.2023r. do dnia 30.09.2023r. będą prowadzone prace remontowe polegające na remoncie ciągów pieszych przy budynkach 1 Maja 10 - 1 Maja 10A.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla "Centrum" przy ul. Utrata 2A lub bezpośrednio u inspektora nadzoru SSM.
Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych prac ze strony SSM jest Pan Dariusz Piotr Łukasik tel. (87) 566 32 01.
Wykonawcą robót jest Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "HENTAR", Henryk Tarasiewicz, ul. Majerskiego 15; 16-400 Suwałki, którego przedstawicielem odpowiedzialnym za wykonanie prac jest Pan Marek Żebrowski (tel. 538 349 202).

                                                                          Kierownik Administracji Osiedla "Centrum"
                                                                                                                Piotr Cichanowicz

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI