rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Remont klatek schodowych Korczaka 8
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Remont klatek schodowych Korczaka 8

Budynek przy ul. Korczaka 8

O G Ł O S Z E N I E

 

Administracja Osiedla „CENTRUM” Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wSuwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową od dnia 08.01.2024r. do dnia 31.05.2024r. w budynku przy

ul. Korczaka 8 będą prowadzone prace remontowe polegające na :

- remoncie klatek schodowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „CENTRUM” przy ul. Utrata 2A lub bezpośrednio u inspektora nadzoru robót SSM.

Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych prac ze strony Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Łukasz Bilbin tel. (87) 563 03 69 .

Wykonawcą robót jest Firma Budowlano-Remontowa „PAŁMAT” Mirosław Truchan ul. Korczaka 4/19 ,16-400 Suwałki, którego przedstawicielem odpowiedzialnym za wykonanie zlecenia jest Pan Zdzisław Milewski (tel. 603624 875).

Kierownik Administracji Osiedla „Centrum”

Piotr Cichanowicz

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI