rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Remont elewacji południowej i zachodniej budynku...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Remont elewacji południowej i zachodniej budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Noniewicza 95

Administracja Osiedla "Centrum" Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową od dnia 28.03.2022r do dnia 31.10.2022r. w budynku przy ul. Noniewicza 95 będą prowadzone prace remontowe polegające na dociepleniu ściany elewacji południowej i zachodniej budynku.
Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych prac ze strony SSM jest Pan Łukasz Bilbin tel. (87) 563 03 69.
Wykonawcą robót jest firma Prace Budowlano - Remontowe "BRANDO" Sławomir Stankiewicz ul. Patli 2 16-400 Suwałki, którego przedstawicielem odpowiedzialnym za wykonanie zlecenia jest Pan Wincenty Zaręba (tel. 502 383 466)

                                                                                         Kierownik Administracji Osiedla "Centrum"
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI