rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Remont elewacji budynku Korczaka 2
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Remont elewacji budynku Korczaka 2

Administracja Osiedla „CENTRUM” Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową od dnia 06.07.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. w budynku przy ul. Korczaka 2 będą prowadzone prace remontowe polegające na :

- remoncie elewacji budynku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „CENTRUM” przy ul. Utrata 2A lub bezpośrednio u inspektora nadzoru robót SSM.

Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych prac ze strony Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Łukasz Bilbin tel. (87) 563 03 69.

Wykonawcą robót jest Firma Usługi Projektowe i Budowlane Aleksandra Krajewska, ul. Noniewicza 93m1;16-400 Suwałki, którego przedstawicielem odpowiedzialnym za wykonanie zlecenia jest Pan Wiesław Micał (tel. 507 922 502).

Kierownik Administracji Osiedla „Centrum”

                                                                                   Piotr Cichanowicz

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI