rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Remont elewacji - ul. Konopnickiej 2B
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Remont elewacji - ul. Konopnickiej 2B

Administracja Osiedla "Centrum" Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową od dnia 27 lutego 2024r do dnia 31 października 2024r. w budynku przy ul. Konopnickiej 2B będą prowadzone prace remontowe polegające na dociepleniu ściany elewacji zachodniej budynku.
Dodatkowe informacje uzyskać można w biurze Administracji Osiedla "Centrum' przy ul. Utrata 2A lub bezpośrednio u inspektora nadzoru robót SSM.
Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych prac ze strony Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Dariusz Piotr Łukasik tel. (87) 566 32 01.
Wykonawcą robót jest firma Usługi Remontowo - budowlane Zbigniew Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22; 16-400 Suwałki, którego przedstawicielem odpowiedzialnym za wykonanie zlecenia jest Pan Artur Wasilewski (tel. 505 142 349)

                                                                                           Kierownik Administracji Osiedla "Centrum"
                                                                                                          Piotr Cichanowicz
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI