rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Remont ciągów pieszo - jezdnych przy budynkach Noniewicza...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Remont ciągów pieszo - jezdnych przy budynkach Noniewicza 93A; 93B; 93C

Administracja Osiedla "Centrum" Suwalskiej Spółdzielni mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową od dnia 14.09. 2022r. do dnia 30.09.2022r. będą prowadzone prace remontowe polegające na remoncie ciągów pieszo - jezdnych przy budynkach Noniewicza 93A; 93B; 93C. 
W związku z utrudnieniami w ruchu, Spółdzielnia zorganizuje dodatkowy przejazd, zlokalizowany od południowej strony budynku przy ul. Noniewicza 93C.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla "Centrum" przy ul. Utrata 2A lub bezpośrednio u Inspektora nadzoru robót SSM.
Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych prac ze strony Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Jan Lenczewski tel. (87) 563 03 68.
Wykonawcą robót jest Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Hentar", Henryk Tarasiewicz, ul. Majerskiego 15; 16-400 Suwałki, którego przedstawicielem odpowiedzialnym za wykonanie zlecenia jest Pan Henryk Tarasiewicz (tel. 605 348 789)

                                                                                  Kierownik Administracji Osiedla "Centrum".
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI