rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach zwiększa opłaty za ciepło

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że w związku
z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach nastąpi zmiana wysokości stawek za podgrzanie wody i zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania.

Zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach z dnia
11-08-2021 r. średni poziom dotychczasowych cen i stawek opłat za energię cieplną wzrasta przeciętnie o 12,5 % (pisma PEC wraz z wysokością cen i stawek w poszczególnych grupach taryfowych stanowią załączniki do niniejszej informacji).

 Spółdzielnia o nowym wymiarze stawek za podgrzanie wody i zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania powiadomi pismami doręczonymi do skrzynek podawczych.

Kierownik Działu
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI