rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Ogłoszenie o planowanym remoncie elewacji południowej i...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Ogłoszenie o planowanym remoncie elewacji południowej i zachodniej przy ul. 1 Maja 4

Administracja Osiedla „CENTRUM” Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową od dnia 14.03.2023r. do dnia 31.10.2023r. w rejonie budynku przy ul. 1 Maja 4 będą prowadzone prace remontowe polegające na :
- remoncie elewacji zachodniej (klatki I-V) i południowej budynku 
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „CENTRUM” przy ul. Utrata 2A lub bezpośrednio u inspektora nadzoru robót SSM.
Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych prac ze strony Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Dariusz Piotr Łukasik tel. (87) 566 32 01.
Wykonawcą robót jest  Zakład Budowlano-Remontowy „PAŁMAT” Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4/19, 16-400 Suwałki, zaś kierownikiem budowy jest Pan Zdzisław Milewski (tel. 603 624 875)

Kierownik Administracji Osiedla "Centrum"
Piotr Cichanowicz

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI