rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Ogłoszenie o planowanym remoncie chodnika w obrębie...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Ogłoszenie o planowanym remoncie chodnika w obrębie budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Paca 9.

Administracja Osiedla "Północ II" Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową z dnia 15.03.2022r, od dnia 19.08.2022r. w obrębie budynku mieszkalnego przy ul. Paca 9 będą prowadzone prace polegające na remoncie ciągów pieszych.

Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych prac ze strony SSM jest Pan Paweł Wiszniewski tel. 87 563 07 53.

Wykonawcą robót jest firma Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c., ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki, którego przedstawicielem odpowiedzialnym za wykonanie zlecenia jest Pan Zdzisław Gniedziejko – kierownik budowy tel. 87567 29 59.

Kierownik Administracji Osiedla "Północ II"
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI