rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Ogłoszenie o planowanym remoncie chodnika w obrębie...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Ogłoszenie o planowanym remoncie chodnika w obrębie budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Andersa 1.

Administracja Osiedla "Północ II" Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową z dnia 15.03.2022r, od dnia 01.04.2022r. w obrębie budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 1 będą prowadzone prace polegające na remoncie ciągów pieszo-jezdnych.

Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych prac ze strony SSM jest Pan Kamil Gajewski tel. 87 563 07 53.

Wykonawcą robót jest firma REM-BUD Sp. z o.o. ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki, którego przedstawicielem odpowiedzialnym za wykonanie zlecenia jest Pan Grzegorz Milewski – kierownik budowy tel. 782815612.

Kierownik Administracji Osiedla "Północ II"

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI