rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Ogłoszenie o planowanej przerwie w dostawie wody do...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Ogłoszenie o planowanej przerwie w dostawie wody do budynków Kowalskiego: 1, 1A, 3 i Pułaskiego: 93, 95, 95A, 97

       Administracja Osiedla „Północ II” Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową w dniu 16.11.2022 r. będą prowadzone prace polegające na remoncie instalacji hydroforni przy ul. Pułaskiego 95A w Suwałkach.
      W związku z powyższym w dniu 16.11.2022 r. (środa) w godzinach: od 8:00 do 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do mieszkań i lokali usługowych.
     Bliższych informacji można uzyskać w Administracji Osiedla „Północ II” przy ul. Kowalskiego 12B (tel. 87-563 07 53).
     Wykonawcą robót jest PREIZOL Wiesław Bobrowski ul. Leśna 23, 16-400 Suwałki, którego przedstawicielem odpowiedzialnym za wykonanie zlecenia jest Pan Wiesław Bobrowski.
     Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych robót ze strony Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Andrzej Urbanowicz tel. (87) 563 03 68.
                                                                      
Kierownik Administracji Osiedla Północ II

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI