rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Ogłoszenie o planowanej przerwie w dostawie wody do...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Ogłoszenie o planowanej przerwie w dostawie wody do budynków : Utrata 2A,4A,4B,4C,1 Maja 2 i 1 Maja 1 kl. VII,VIII.

OGŁOSZENIE!

 

Administracja Osiedla „Centrum” Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową w dniu 14.11.2022 r. będą prowadzone prace polegające na remoncie instalacji hydroforni przy ul. 1 Maja 1F w Suwałkach.

W związku z powyższym w dniu 14.11.2022 r. od godziny 900 do godziny 1500 wystąpi przerwa w dostawie wody do mieszkań i lokali usługowych.

Bliższych informacji można uzyskać w Administracji Osiedla Centrum przy ul. Utrata 2A (tel.87-566 32 01 ).

 Wykonawcą robót jest PREIZOL Wiesław Bobrowski ul. Leśna 23 16-400 Suwałki, którego przedstawicielem odpowiedzialnym za wykonanie zlecenia jest Pan Wiesław Bobrowski .

Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych robót ze strony Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Andrzej Urbanowicz tel. (87) 563 03 68 .

Kierownik Administracji Osiedla Centrum

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI