rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Oferta Pracy w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Oferta Pracy w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Prezes Zarządu Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach poszukuje kandydata na stanowisko kierownika Administracji Osiedla „Północ II”:

1. Wymagania:

1) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo lub pokrewne,
2) minimum 4-letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,
3) pożądane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej specjalności,
4) znajomość prawa budowlanego i prawa spółdzielczego,
5) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

2. Zakres zadań na stanowisku:

1) nadzór nad prawidłowa pracą administracji, w tym zapewnienie właściwej i terminowej realizacji prowadzonych spraw,
2) przeprowadzanie przeglądów budynków i ustalanie potrzeb remontowych wspólnie z administratorami,
3) sporządzanie projektów rocznych planów rzeczowo - finansowych osiedla,
4) przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
5) nadzór inwestorski nad wykonywaniem robót,
6) nadzór nad usuwaniem usterek

3. Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy lub CV
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia i staż pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (do pobrania na stronie
www.ssm.suwalki.pl)
do dnia
21 maja 2019 r. na adres: Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki lub złożenie w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 1.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 87 563 03 50
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI