rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Oferta Pracy
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Oferta Pracy

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Inspektor ds. technicznych
Administracja Osiedla
Pełny wymiar czasu pracy

 1. Wymagania:
  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • znajomość zasad kosztorysowania.
 2. Zakres zadań na stanowisku:
  • przeprowadzanie przeglądów budynków i ustalanie potrzeb remontowych wspólnie z administratorami,
  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
  • nadzór inwestorski na wykonywaniem robót,
  • nadzór nad usuwaniem usterek,
  • sporządzanie projektów planów i harmonogramów robót.
 3. Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy lub CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Korczaka 2A,  16-400 Suwałki lub złożyć w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 563 03 50

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI