rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » O F E R T A Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

O F E R T A Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia działalności świetlic osiedlowych...

     Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach nawiąże współpracę z organizacjami pozarządowymi  lub  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży do lat 18 w świetlicach osiedlowych zlokalizowanych w Administracji Osiedla „Centrum” Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

     Dysponujemy pomieszczeniami spełniającymi wymagany standard do prowadzenia tego rodzaju działalności.
     Oferty współpracy można składać do biura Spółdzielni, pokój nr 1, przy ul. Korczaka 2 A w Suwałkach w terminie do 15 grudnia 2015 roku. Oferta winna zawierać zarys planu zajęć świetlicowych. 
     Dodatkowych informacji, w godzinach pracy Spółdzielni, udziela Wiesława Krauze pod tel.nr 87 563 03 46 (pokój nr 5 przy ul. Korczaka 2A).

Zarząd Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI