rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Likwidacja murka oporowego zlokalizowanego między boiskiem...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Likwidacja murka oporowego zlokalizowanego między boiskiem i DH ARKADIA

Administracja Osiedla „CENTRUM” Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową nr NI-41.0-113/2022z dnia 15.03.2022r. między boiskiem przy budynku Noniewicza 40A i DH Arkadia będą prowadzone prace remontowe polegające na :

- likwidacji murka oporowego i utworzenia skarpy z geokraty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „CENTRUM” przy ul. Utrata 2A lub bezpośrednio u inspektora nadzoru robót SSM.

Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych prac ze strony SSM jest Pan Dariusz Piotr Łukasik  tel. (87) 566 32 01 .

Wykonawcą robót jest REM – BUD Sp. z o.o Ireneusz Butkiewicz, zaś kierownikiem budowy jest Pan Grzegorz Milewski tel. 728 815 612.

Kierownik Administracji Osiedla "Centrum"

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI