rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Informacja o wyborach do Rady Nadzorczej SSM
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacja o wyborach do Rady Nadzorczej SSM

Zarząd Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że w czerwcu 2019 r. kończy się kadencja Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wybranej na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r. na lata 2016 – 2019.

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach 12 – 14 czerwca 2019 r. będzie wybór 13 członków Rady Nadzorczej, na kadencję obejmującą lata 2019 – 2022.

Zasady oraz tryb zgłoszenia kandydatów określają zapisy §32 i §21 ust.8 Statutu Spółdzielni dostępnego na stronie internetowej www.ssm.suwalki.pl

Materiały dotyczące zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej, tj.:

1) zgłoszenie kandydata;

2) oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami §32 ust. 11 oraz §45 ust. 4 i 5 Statutu Spółdzielni – załącznik nr 1;

3) oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami §14 ust. 6 „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” – załącznik nr 2.

są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssm.suwalki.pl

Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej upływa 28 maja 2019 r.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI