rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Informacja dla naszych mieszkańców
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacja dla naszych mieszkańców

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przypomina, że zgodnie z zatwierdzoną uchwałą nr XX/263/2020 z dnia 18 marca 2020 r. Rady Miejskiej w Suwałkach nie ma możliwości nieselektywnej zbiórki odpadów. Brak selektywnego podziału odpadów komunalnych skutkować będzie wzrostem opłaty do wysokości 66 zł za gospodarstwo domowe.

Suwałki, czerwiec 2021                               Zarząd Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI