rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Informacja
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacja

Zarząd Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że konsultacje dotyczące projektu „Regulaminu najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku oraz części nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Suwałkach” zostały zakończone 30 września br.
Uwagi do projektu Regulaminu wniosła jedna osoba.
Uwagi zostały przekazane do rozpatrzenia Komisji Regulaminowej Rady Nadzorczej SSM. Po rozpatrzeniu wniesionych uwag przez Komisję projekt Regulaminu zostanie ponownie przeanalizowany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
Omówienie wyników konsultacji wraz z projektem Regulaminu uwzględniającym wniesione przez właścicieli mieszkań propozycje zmian, zostaną opublikowane na stronie internetowej w grudniu br. (po listopadowym posiedzeniu Rady Nadzorczej).

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI