rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Budowa chodnika przy budynkach: ul. Sejneńska 15 i 1 Maja 5
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Budowa chodnika przy budynkach: ul. Sejneńska 15 i 1 Maja 5

   Administracja Osiedla „CENTRUM” Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że zgodnie z zawartą umową od dnia 01.03.2023r. do dnia 30.09.2023r. w rejonie budynków przy ul. Sejneńskiej 15 i 1 Maja 5 będą prowadzone prace remontowe polegające na budowie chodnika.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „CENTRUM” przy ul. Utrata 2A lub bezpośrednio u inspektora nadzoru robót SSM.
  Inspektorem nadzoru w zakresie prowadzonych prac ze strony Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pani Agnieszka Adamczuk-Wielgat tel. (87) 563 03 69.
     Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki, którego przedstawicielem odpowiedzialnym za wykonanie zlecenia  jest Pan Zdzisław Gniedziejko (tel. 87 567 29 59).

Kierownik Administracji Osiedla "Centrum"
Piotr Cichanowicz


Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI