rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach wyjaśnia:
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach wyjaśnia:

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.295) Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że zgodnie z komunikatem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach ,,…obecne ceny ciepła i stawki opłat stosowane przez PEC w Suwałkach są niższe niż poziomy określone w ustawie, zapewniające objęciem rekompensatą czy wyrównaniem”.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy dostępne są na stronie internetowej https://pec.suwalki.pl/aktualnosci/informacja-dla-odbiorcow-ciepla/. 

Kierownik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Grzegorz Karwel

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI