rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Wynik kontroli segregacji odpadów w altanach śmietnikowych
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Wynik kontroli segregacji odpadów w altanach śmietnikowychWynik kontroli segregacji odpadów w altanach śmietnikowych

Informujemy o nieprawidłowościach wykrytych przez PGK podczas kontroli należytego gospodarowania odpadami komunalnymi w altanach śmietnikowych zlokalizowanych przy
ul. Klonowa 8 i Noniewicza 95.

W przypadku stwierdzenia kolejnych nieprawidłowości w zakresie nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, użytkownicy wskazanych altan mogą zostać obciążeni podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz grzywną.

Tym samym prosimy o przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów.p.o. Kierownik Działu

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Bożena Kotlińska

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI